جلسه کمیته تشییع پیکرحجاج جان باخته حادثه منا امروز دربنیاد شهید و امور ایثارگران مهاباد تشکیل شد.

در این جلسه مقررشد پیکرهای جان اختگان حادثه منا با رضایت خانواده های آنان در مکانهای مورد نظرخود خانواده ها خاکسپاری شود.

همچنین هرخانواده ای که بخواهدجان اخته خود را درگلزارشهدا دفن کندتمام مسئولیت مراسم با بنیاد شهید خواهد بود.

درپایان این جلسه هرکدام از اعضای کمیته،آمادگی خود را برای همکاری لازم با بنیادشهید و امور ایثارگران برای تشییع و خاکسپاری جانباختگان فاجعه منا اعلام کردند.

منبع:صدا وسیما مهاباد